soukromá stomatologická ordinace

pacient poplatky

platí

 

90 Kč

– při každé návštěvě

zubní pohotovosti

nebo

– při každé návštěvě,

kdy je zubním lékařem

provedeno akutní

ošetření v ordinační

době nebo mimo

ni a pacient není

u tohoto zubního lékaře

registrován

 

pacient od poplatků

osvobozen

 

pokud je v hmotné nouzi

a prokáže se příslušným

dokladem, který nesmí být

starší než 30 dnů

pokud je umístěn

v dětském domově nebo

ve školském zařízení

pro výkon ústavní nebo

ochranné výchovy

pokud mu soud nařídil

ochrannou léčbu

pokud se musí podřídit

zvláštním opatřením

z důvodu

– léčení infekčního

onemocnění

– nařízené izolace

– nařízené karantény

Poučení:

Doklad o zaplacení poplatku vydá zubní lékař pacientovi podle zákona pouze na vyžádání.

 

Vydala Česká stomatologická komora ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR jako sdělení pro pacienty dne 10.12.2007.

Aktualizace provedena 23.12.2014.

REGULAČNÍ POPLATKY U ZUBNÍHO LÉKAŘE od 1.1.2015 podle novely zákona č. 48/1997 Sb.

MUDr. Dana Burdová, stomatologie Vinoř

Úvodní stránka

Poskytované služby

Dentální hygiena

Kontakty

Kde nás najdete

Smluvní partneři

Regulační poplatky